D.A.C.A. är en organisation för den som verkligen vill göra skillnad för utsatta barn.

Det är alltid mycket viktigt att påpeka att medlemmar i D.A.C.A. inte bär väst för något annat skäl än att visa att vi finns till för de som har det tufft och behöver stöd!

Organisationens huvudsyfte;
är att hjälpa utsatta barn och ungdomar, samt i vissa speciella fall även ensamstående vårdnadshavare som har det svårt ekonomiskt och det påverkar barnens möjligheter i familjen.

D.A.C.A: s uppbyggnad;
Organisationen bygger sin verksamhet på liknande koncept som en del andra internationellt ansedda klubbar.

Organisationen styrs genom en central styrelse men är uppdelad regionvis i landet, med ansvariga i varje region.

DACA arbetar enligt FN:s Barnkonvention.

·  Barn är varje människa under 18 år,

·  alla barn har samma rättigheter och lika värde,

·  barnets bästa ska komma i främsta rummet,

·  alla barn har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld,

·  barnets rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp, prostitution och pornografi.

För att bli medlem krävs;
–  utdrag årligen ur belastningsregistret som visar att man inte har någon dom gällande våld mot eller utnyttjande av barn, ska lämnas varje år senast i samband med årsmötet,

–  fyllt 20 år, 

–  köra MC eller något av de övriga fordonen som är godkända, kriterier motorfordon

–  man kan även söka som medåkare till fullvärdig medlem.

D.A.C.A ser gärna fler kvinnliga ansökningar!