Styrelse

daca-styrelsebilder-cina-sekreterare-sweden

Carina “Cina” Rolf

SWEDEN SECRETARY

daca-styrelsebilder-hammarbacken-treasure-sweden

Lars Hammarbacken

SWEDEN TREASURER, ORIGINAL 10

daca-styrelsebilder-jonny

Jonny Andersson

MEMBER MID, ORIGINAL 10

Styrelse

Tomas Mathiesen

MEMBER MID, ORIGINAL 10

badboj

Jimmy “Badboj” Fahlin

PRESIDENT MID

daca-styrelsebilder-ozzy-vp-east

Oscar “Ozzy” Civill

PRESIDENT EAST

daca-styrelsebilder-hoffa-vp-newest

Pierre “Hoffa” Werbitsch

PRESIDENT WEST

daca-styrelsebilder-mikael-press-north-n

Mikael

PRESIDENT N.NORTH (n.north)

daca-team1bilder-blondie-teamleader

Karin “Blondie” Werbitsch

LEADER TEAM 1