Skip to content

Region N.North

President

daca-styrelsebilder-mallen

N.North är den nordligaste av våra regioner och täcker Norrbotten samt norra delarna av Västerbotten.
För utom allt övrigt ”D.A.C.A-arbete” så är prio för oss ett ökat medlemsantal, då vi har mycket yta att täcka.