Region N.North

Region N.North har Mikael som president men ännu ingen Vice.

 

president.n.north@daca.nu

 

N.North är den nordligaste av våra regioner och täcker Norrbotten samt norra delarna av Västerbotten.
För utom allt övrigt ”D.A.C.A-arbete” så är prio för oss ett ökat medlemsantal, då vi har mycket yta att täcka.