Om D.A.C.A.

D.A.C.A. är en organisation för den som verkligen vill göra skillnad för utsatta barn.

Det är alltid mycket viktigt att påpeka att medlemmar i D.A.C.A. inte bär väst för något annat skäl än att visa att vi finns till för de som har det tufft och behöver stöd!

Organisationens huvudsyfte;
är att hjälpa utsatta barn och ungdomar, samt i vissa speciella fall även ensamstående vårdnadshavare som har det svårt ekonomiskt och det påverkar barnens möjligheter i familjen.

D.A.C.A: s uppbyggnad;
Organisationen bygger sin verksamhet på liknande koncept som en del andra internationellt ansedda klubbar.

Organisationen styrs genom en central styrelse men är uppdelad regionvis i landet, med ansvariga i varje region.

DACA arbetar enligt FN:s Barnkonvention.

  • Barn är varje människa under 18 år,
  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde,
  • Barnets bästa ska komma i främsta rummet,
  • Alla barn har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld,
  • Barnets rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp, prostitution och pornografi.