Skip to content

Om D.A.C.A

D.A.C.A är en organisation för den som verkligen vill göra skillnad för utsatta barn.

Det är alltid mycket viktigt att påpeka att medlemmar i D.A.C.A inte bär väst för något annat skäl än att visa att vi finns till för de som har det tufft och behöver stöd!

Organisationens huvudsyfte

är att hjälpa utsatta barn och ungdomar, samt i vissa speciella fall även ensamstående vårdnadshavare som har det svårt ekonomiskt och det påverkar barnens möjligheter i familjen.

D.A.C.As uppbyggnad

Organisationen bygger sin verksamhet på liknande koncept som en del andra internationellt ansedda klubbar.

Organisationen styrs genom en central styrelse men är uppdelad regionvis i landet, med ansvariga i varje region.

DACA arbetar enligt FN:s Barnkonvention

  • Barn är varje människa under 18 år,
  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde,
  • Barnets bästa ska komma i främsta rummet,
  • Alla barn har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld,
  • Barnets rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp, prostitution och pornografi.
_daca-tackbrev-officella-2021_bg2

Styrelsen

Våra regioner

Våra regioner täcker hela Sverige, från norraste norrland till smygehuk. Det som förenar oss alla, förutom ett stort motorintresse är att vi brinner för att hjälpa utsatta barn och att få göra roliga aktiviteter med dom.

Aktiviteterna varierar i takt med årstiderna, allt ifrån pulka och skridskoåkning, till fiske, vandring, minigolf och korvgrillning. Vi medlemmar försöker också i mån av tid att träffas någon kväll i veckan för lite mc-åkning och fika.

N.NORTH

Region N.North täcker nordligaste Norrland ner till Skellefteå. De flesta av medlemmarna utgår ifrån Luleå. 

MID

Region Mid täcker i stora drag Värmland, Örebro och Linköping. De flesta medlemmar utgår ifrån Örebro-området.

EAST

Region East täcker idag Uppland, Södermanland samt delar av Västmanland. De flesta av medlemmarna utgår ifrån Storstockholm.

WEST

Region West sträcker sig från Strömstad, Skövde, Jönköping, Ljungby och ner till Halmstad. De flesta av medlemmarna utgår ifrån området kring Borås.

SOUTH

Region South täcker idag Kalmar, Växjö, Ängelholm och ner till södraste udden. De flesta av medlemmarna utgår ifrån norra Skåne.