Skip to content

Så skapar du Ditt nya @daca-konto

Instruktioner

  • Du kommer få ett mail (eller har redan fått) med följande innehåll. Mailadressen i det är [patchnamn]@daca.nu (och inte test.member@daca.se).