Skip to content

Rolf Strandell

About Rolf Strandell

IT/MEDIA-ansvarig inom DACA Projektledare, Fotograf och utbildare inom kommunikation

Posts by Rolf Strandell: