Genom att jag har gjort ansökan via webbformuläret, är jag medveten om;

 • att ansökan inte är det samma som antagning,
 • att jag godkänner D.A.C.A: s stadgar, Här finner du D.A.C.A.s stadgar
 • att jag som ”Prospect” är skyldig att ställa upp och arbeta på de event som förekommer, samt delta på regionmöten och på det obligatoriska årsmötet.
  Förhinder ska i god tid anmälas till ”President” eller ”Vice President” i regionen,
 • att jag är skyldig att varje år i januari utan anmaning lämna utdrag ur belastningsregistret av samma typ som vid ansökan, samt kopia på giltigt körkort. (körkort gäller inte medåkande.)
 • att för medlemskap krävs det att man har en landsvägsregistrerad motorcykel eller amerikanare, Hot Rod el liknande fordon. Kriterier för motorfordon hittar du här.
 • att jag omedelbart måste informera om eventuell indragning av körkort, eventuell avsaknad eller ändring av fordon enligt stadgarna,
 • att jag är medveten om att vid misstanke om oegentlighet kan D.A.C.A göra djupare undersökning av min person,
 • att körkort ska kopieras och skickas in till secretary.sweden@daca.nu  samt godkänt belastningsregister inkommit innebär det att vi kommer kunna anta dig som prospekt,
 • att till D.A.C.A lämnade uppgifter är riktiga,
 • att underskrift av detta dokument görs vid första träff med DACA representant.

För utdrag från belastningsregistret

Belastningsregistret

Endast siffror
Är det något du vill tillföra till din ansökan, som du tycker är av vikt att vi vet om?