Genom att jag har gjort ansökan via webbformuläret, är jag medveten om;

 • att ansökan inte är det samma som antagning,
 • att jag godkänner D.A.C.A: s stadgar, Här finner du D.A.C.A.s stadgar
 • att jag som ”Prospect” är skyldig att ställa upp och arbeta på de event som förekommer, samt delta på regionmöten och på det obligatoriska årsmötet.
  Förhinder ska i god tid anmälas till ”President” eller ”Vice President” i regionen,
 • att jag är skyldig att varje år i januari utan anmaning lämna utdrag ur belastningsregistret av samma typ som vid ansökan, samt kopia på giltigt körkort. (körkort gäller inte medåkande.)
 • att för medlemskap krävs det att man har en landsvägsregistrerad motorcykel eller amerikanare, Hot Rod el liknande fordon. Kriterier för motorfordon hittar du här.
 • att jag omedelbart måste informera om eventuell indragning av körkort, eventuell avsaknad eller ändring av fordon enligt stadgarna,
 • att jag är medveten om att vid misstanke om oegentlighet kan D.A.C.A göra djupare undersökning av min person,
 • att körkort ska kopieras och skickas in till secretary.sweden@daca.nu  samt godkänt belastningsregister inkommit innebär det att vi kommer kunna anta dig som prospekt,
 • att till D.A.C.A lämnade uppgifter är riktiga,
 • att underskrift av detta dokument görs vid första träff med DACA representant.

För utdrag från belastningsregistret

Belastningsregistret

Endast siffror
Click or drag a file to this area to upload.
Är det något du vill tillföra till din ansökan, som du tycker är av vikt att vi vet om?